Strandvägen 19 A ( Stockholm )

Lidéns fastigheter har förvärvat en del av denna finna fastighet. Thaveniuska huset på Strandvägen i Stockholm byggdes 1884–1885 i italiensk renässansstil. Byggherren, byggmästare Evald Thavenius, anlitade arkitekten Isak Gustaf Clason för detta uppdrag. Clason hade ursprungligen tänkt sig att fasaddetaljerna skulle utföras i sandsten, men fick acceptera att det blev puts och gips istället, i enlighet med beställarens vilja. Clason lyckades dock […]