logo

Iterationen

Lidéns och Bc bygg samt Winelljern arkitekter bygger flerbostadshus i Valla. Med totalt 15 lägenheter 1 st lokal.