Nybyggnation av flerbostadshus

Lidéns och Bc bygg samt Winelljern arkitekter bygger flerbostadshus i Valla. Med totalt 15 lägenheter 1 st lokal.

Andra nyheter

Säljkontor

Nu har försäljningen börjat av husen i Hjulsbro.