Allmän hyresinformation

Utomhus

Innehåll

Husdjur

Husdjur får inte störa de andra hyresgästernas boende. Djuren får, för allas trivsel, absolut inte rastas inom bostadsområdet! De måste vara kopplade och får inte lämnas utan tillsyn. Detta gäller också katter. Vilda katter anmäls till Länsstyrelsen.

Parkering

Vill du ställa dig i kö för en parkerings- eller garageplats skickar du in en ansökan till oss.

Parkera bilen kan man göra på anvisade parkeringsplatser. Vid parkering får ditt fordon inte inkräkta på intilliggande p-platser.

P-bevakning

Lidéns fastigheter anlitar ett parkeringsbolag för att se till att parkeringsreglerna efterföljs. Vid överträdelse kontakta aktuellt p-bolag. Nummer finns vid parkeringsplatsen.