Allmän hyresinformation

Ditt hyresavtal

Innehåll

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska du kontakta Lidéns fastigheter. En andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av hyresvärden.

Användning

Din lägenhet får endast användas som bostad. Du får inte driva någon verksamhet i lägenheten.

Autogiro

Autogiro är ett smidigt sätt att betala hyran på. Beloppet dras direkt från ditt konto. För att kunna betala hyran via autogiro behöver du fylla i en medgivandeblankett. Som du kan få från vårt kontor.

Besiktning

När du flyttar in får du en kopia på ett besiktningsprotokoll som beskriver i vilket skick lägenheten är. Tycker du inte att uppgifterna i protokollet stämmer ska du kontakta Lidéns fastigheter inom åtta dagar. Du ska inte behöva ansvara för ett slitage som en tidigare hyresgäst gjort. När du sedan en dag flyttar från lägenheten görs en ny besiktning tillsammans med dig för att på nytt bedöma skicket.

Betalningsansvar

Det är alltid den eller de som undertecknat hyreskontraktet som är ansvarig för hyresinbetalningar, skador, störningar, slitage och så vidare.

Byte

Om du vill byta lägenhet med någon kontakta alltid Lidéns fastigheter först för att göra en ansökan om byte. Du ansvarar själv för att hitta någon att byta med men den nya hyresgästen måste godkännas av oss på Lidéns fastigheter. Det ska finnas beaktansvärda skäl för att bytet ska godkännas.

Inflytt

Inflyttning i den nya lägenheten kan ske tidigast klockan 12.00 på tillträdesdagen. Infaller denna dag på lördag, söndag, allmän helgdag eller helgafton sker tillträdet nästa vardag. Kom ihåg att göra adressändring och att anmäla flytt av telefon- och el abonnemang.

Hyran

Hyran betalas i förskott senast sista vardagen i månaden. Det innebär till exempel att mars månads hyra ska vara inbetald senast i slutet av februari. Kommer inte hyran in i tid går kravet direkt till inkasso och där tillkommer inkassokostnad och ränta. Du kan betala via , autogiro eller det inbetalningskort som kommer från oss. Avisering sker kvartalsvis. Betalas hyran vid upprepade tillfällen in för sent riskerar du att bli av med hyreskontraktet och därmed din lägenhet.

Hyreskontrakt

Ett hyreskontrakt är ett avtal som ingåtts mellan dig som hyresgäst och oss som hyresvärd. Hyresgästen som skrivit under kontraktet är den som har rätt till lägenheten, som ansvarar för den och som är skyldig att se till att hyran betalas in i tid. Hyreskontraktet reglerar, tillsammans med gällande lagstiftning dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Hyreslagen

Tillsammans med hyreskontraktet reglerar Hyreslagen vad som gäller för dig som hyresgäst och för oss som hyresvärd.

Uppsägning

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligen. Blanketten skickas/lämnas till Lidéns fastigheter. Du har tre månaders uppsägningstid. Vid dödsfall gäller en månads uppsägning förutsatt att dödsboet delger Lidéns fastigheter uppsägningen inom en månad från dödsfallet. Uppsägningstiden gäller från månadsskiftet. Blanketten hittar du på vår webbsida eller får du av vårt kontor.

Utflytt

När du flyttar ut ska en ny hyresgäst flytta in. Klockan 12:00 på utflyttningsdagen ska den nya hyresgästen ha tillträde till lägenheten. Infaller avflyttningsdagen på lördag, söndag, allmän helgdag eller helgafton sker inflyttningen nästkommande vardag. Lägenheten ska då vara tom, städad och besiktigad så att nästa hyresgäst kan flytta in direkt. Även förrådet ska vara tömt och städat. Alla nycklar till lägenheten, förråd, postbox och tvättstuga, ska lämnas till hyresvärden innan klockan 12:00. Glöm inte att göra en adressändring och att anmäla flytt av telefon- och el abonnemang.

Visning

När du sagt upp din lägenhet för att flytta har nästa hyresgäst rätt att få komma in och se sin nya bostad. Det är en fördel att du visar intressenter lägenheten på tid som passar er båda.

Övertag

Det är förbjudet att sälja en hyreslägenhet. Som köpare riskerar du dina pengar och ditt övertag.

Överlåtelse

Kontakta Lidéns fastigheter vid önskan om överlåtelse. Vi gör alltid en individuell bedömning och normalt sett godkänns bara överlåtelser mellan sambor, makar och barn.