Allmän hyresinformation

Din lägenhet

Innehåll

Avfall

Alla sopor är inte skräp. Genom att sortera ditt hushållsavfall bidrar du till en bättre miljö. För det mesta är källsorteringen både enkel och lättsam. Det handlar om att lära sig att tänka och göra på ett nytt sätt. Din insats är viktig!

Badrum och wc

Låt gärna badrumsdörren stå lite på glänt. Då blir det inte lika fuktigt därinne och inte heller lika torrt i övriga lägenheten. Rengör golvbrunnen och under badkaret regelbundet för att undvika stopp och dålig lukt. Det är inte tillåtet att göra hål i väggar eller golv då fukt kan tränga in och skador uppstå. Spola inte ner någonting som kan orsaka stopp i toalettstol, tvättställ eller badkar/ duschkabin. Tänk på att avloppsrören
är smala.

Balkong

Balkonglådan skall alltid hänga på insidan av balkongräcket för att undvika att någon under balkongen skadas. Skaka inte mattor eller dylikt från balkongen då detta kan störa dina grannar.

Barnsäkerhet

Barn är nyfikna. Du är själv ansvarig för att göra lägenheten så säker som möjligt.

 • Säkerställ att spisen är förankrad i väggen med tippskydd
 • Använd hällskydd framför plattorna på spisen
 • Använd barnspärr på sopskåp och lådor med vassa föremål
 • Förvara läkemedel och kemikalier utom räckhåll
 • Se till att fönster och balkongdörr har fungerande spärrar
 • Skydda vassa hörn och bordskanter
 • Använd petskydd på eluttag

Brandvarnare

Lidéns fastigheter har monterat brandvarnare i samtliga lägenheter. Kontakta oss om den blinkar eller ger små pip ifrån sig. Lidéns fastigheter byter batterier. Brandvarnarna har långtidsbatterier som byts med cirka 8-10 års intervaller.

Diskmaskin

Innan du monterar en diskmaskin i ditt kök, kontrollera med Lidéns fastigheter att det är godkänt. Kontakta sedan en fackman för att utföra arbetet. Det är viktigt att det utförs fackmannamässigt eftersom du som hyresgäst är ansvarig vid en eventuell skada. När du flyttar är du skyldig att återställa köket till ursprungligt skick
vilket oftast innebär att montera tillbaka köksskåpet.

EGET ARBETE i LÄGENHETEN

Du får sätta en personlig prägel på din lägenhet. Samtidigt finns det saker du måste tänka på så kontakta gärna oss innan du börjar. Några tips att tänka på vid renovering:

 • Arbetet i lägenheten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.
 • Det är inte tillåtet att ändra på lägenhetens planlösning.
 • Om du väljer att måla eller tapetsera tänk på att undvika extrema färger och former.
 • Elinstallationer ska utföras av behörig elektriker
 • Det är inte tillåtet att göra hål i badrummet. Använd alltid krokar med sugpropp eller dubbelhäftande tejp.

Elinstallationer

Att hantera el kan vara livsfarligt. Alla installationer av maskiner och liknande utrustning ska ske av behörig elmontör. Detta är av ytterst vikt då det gäller så kallade skyddsjordade föremål som exempelvis tvättmaskiner. Kontakta alltid oss för ett godkännandeinnan arbetet görs.

Elsäkerhet

Ett vanligt problem är att sladdar till elapparater är för gamla. De kan ha torkat eller så kan sladdens yttre isolering ha släppt från infästningen i stickkontakten eller i själva apparaten. Det är alltid du själv som ansvarar för att de anslutna elapparaterna är i gott skick.

Fiber

Fiber finns inkopplat i samtliga lägenheter i vårt bestånd. Via fibernätet kan du beställa internet-, TV- och telefonitjänster.

Sopsortering

Varje tidning, konservburk och kartong du lämnar till återvinning spar material och energi och minskar utsläppen av koldioxid. Tidningar och förpackningar Tidningar och förpackningar av papper, glas, metall och plast lämnar du i sorteringskärlen i ditt bostadsområde. Symboler talar om vad du slänger i vilken behållare. Tänk på att alla förpackningar ska rengöras innan de slängs.

Hushållssopor

Brännbara hushållssopor som blöjor, bindor, cigarettfimpar, glas- och plastföremål, som inte är förpackningar, lägger du i en plastpåse och lämnar i sopkärlet/molokerna.

Återvinningscentralen

Farligt avfall som innehåller kvicksilver, tungmetaller, lacker, färger, rengöringsmedel etcetera lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler lämnar du även skrymmande avfall som gamla uttjänta möbler och elektronik. Det är gratis att lämna avfall på återvinningscentralerna i Linköpings kommun.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd, till vissa lägenheter är förrådet i själva lägenheten, andra i trapphus, källare eller på vind. Förvara inte stöldbegärlig egendom eller brandfarligt gods i förrådet. Du får inte ta ett annat förråd i besittning även om det för tillfället är tomt.

Fönster

Om ett fönster i lägenheten skadas inifrån ansvarar du som hyresgäst för skadan och kontaktar själv en glasmästare. En skada på utsidan fel anmäls till oss på Lidéns fastigheter.

Golv

Använd alltid möbeltassar under möblerna samt torkmatta innanför din ytterdörr för att skydda golvet. Det bästa är att dammsuga och torka med lätt fuktad trasa. Torka upp spill direkt. Tänk på att mattor med gummerad baksida (typ badrumsmattor) kan ge fläckar på golv. Undvik därför denna typ av matta. Var extra försiktig med våttorkning av parkett.

Gäster

Du ansvarar för dina gäster om de stör grannarna.

Hemförsäkring

Lidéns fastigheter rekommenderar att du tecknar en hemförsäkring. En hemförsäkring är mycket viktigt då det är den som ersätter eventuella skador på dina möbler, kläder och annat så kallat lösöre vid till exempel en brand eller inbrott. Tänk på att inte förvara värdefulla eller brandfarliga saker i förrådet.

Husdjur

Husdjur får inte störa de andra hyresgästerna. De får inte vistas i trapphus, tvättstugor eller andra gemensamma utrymmen.

Köksfläkt

Om du har en fläkt eller spiskåpa ska filtret rengöras regelbundet för att minska brandrisken.

Kyl och frys

Frosta av kyl- och frysskåp regelbundet så håller de jämn temperatur och fungerar bäst. Det bidrar också till att minska elförbrukningen. Hacka aldrig loss isbildningar, det kan gedyrbara skador som du får ersätta. Låt isen smälta av sig själv och tvätta efteråt med ljummet vatten. Torka ordentligt torrt för att undvika ny frostbildning redan från början

Mattpiskning

Piskning av mattor får ske på angivna platser. Det är inte tillåtet att hänga, piska eller skaka mattor på balkongen eller i närheten av någons uteplats.

Nycklar och lås

Du får inte själv göra dubbletter av nycklarna till lägenheten. På vårt kontor kan du istället beställa det antal dubbletter du behöver mot en kostnad. Vid avflyttning återlämnas alla nycklar. Om nycklar fattas vid avflytt byter vi ut hela låset och den som flyttar får stå för kostnaden. Är det något fel på låset i lägenhetsdörren
eller i porten ska du felanmälan detta till oss på Lidéns fastigheter.

Ohyra

Får du ohyra, småkryp eller skadeinsekter i din lägenhet, ring omedelbart till Lidéns fastigheter 013-136200. Det kostar dig inget att bli av med de ovälkomna gästerna. Saneringen bekostas av Lidéns fastigheters försäkring.

Hjälp till att SPARA ENERGI !

 • Tänk på att duscha istället för att bada.
 • Att borsta tänderna under rinnande vatten kan förbruka ett badkar vatten i veckan.
 • Frosta av kyl/frys ofta.
 • Ställ inte in varm mat i kyl eller frys.
 • Använd lock på kastrullerna, det sparar cirka 30 % energi.
 • Diska och skölj inte under rinnande vatten, tappa upp vatten istället.
 • Släck ljuset i tomma rum.
 • Stäng av TV, radio och dator som inte används med strömbrytaren.
 • Tvätta med välfyllda maskiner istället för att köra dem halvfulla.
 • Felanmälan droppande kranar och rinnande toaletter direkt – en droppe i sekunden motsvarar 10 000 liter vatten på 1 år.
 • Vädra inte om det är för varmt, sänk värmen istället. När du vädrar, vädra en kort stund istället för en hel dag. Vädringen blir effektivare och du sparar energi.

Persienner

Montering, skötsel och reparationer av persienner görs av hyresgästen, oavsett om Lidéns fastigheter eller tidigare hyresgäst installerat dem.

Störningar

Blir du störd av grannar kontaktar du oss under kontorstid. Det är bra om andra grannar kan bekräfta störningen. Vi som hyresvärd vill att alla ska uppleva sitt boende som trivsamt och vill gärna lösa dessa problem.

Tapeter

Generellt gäller att när du lämnar en lägenhet så ska de åtgärder som utförts under din tid i lägenheten kunna passa så många som möjligt. Du bör därför undvika extrema färger, fonder och bårder på udda ställen. Är du osäker är det bättre att du kontakta oss innan du tapetserar om. Det är viktigt att göra rätt så att du slipper återställningskostnader när du flyttar. Om du utför arbetet själv eller genom egna kontakter ska det vara på ett fackmannamässigt sätt. Med det menas, att det exempelvis ska vara klistrat så att tapeten inte släpper. Att underlaget ska vara utjämnat så att inte skarvar eller andra ojämnheter syns igenom. Det ska också vara
skuret jämt med överlappning och i övrigt enligt leverantörens anvisningar.

Tittöga

Ett tittöga monterar du själv och kan välja att lämna vid en eventuell avflyttning. Tas tittögat med måste ett skyddslock monteras, allt fackmannamässigtutfört.

Tvättmaskin och torktumlare

Kontakta alltid Lidéns fastigheter innan du installerar en tvättmaskin och/eller torkutrustning. Torktumlare och torkskåp är beroende av lägenhetens ventilationssystem och kräver därför vårt tillstånd för att få installeras. Dessa maskiner såväl som till exempel tvätt- och diskmaskiner ska alltid installeras av en fackman.

Hyresgästen får själv betala de skador som uppstår i vatten- eller elnätet till följd av att maskinen inte installerats av en fackman. Tvättning och torktumling
i lägenheten mellan klockan 22:00 – 08:00 är inte tillåten.

Uteplats

Uteplatsen är härlig att sitta på och njuta av. Den får däremot inte användas som förråd eller avställningsplats. För cyklar, möbler, skidor med mera finns det speciellt avsedda förvaringsutrymmen. Partytält får inte placeras på uteplatsen. Du själv ansvarar för att hålla uteplatsen snygg.

Vattenlås

Du ska själv rengöra vattenlåset under handfatet och diskbänken. Ställ en hink under röret så att vattnet inte rinner ut på golvet. Skruva loss och för sedan in en styv tråd vid bottenkoppen, bottenpluggen eller renslocket.

Ventilation

Se till att friskluftsventilerna som sitter på väggen eller vid fönstren i sovrum, vardagsrum alltid är lite öppna, luften behöver detta för attkunna cirkulerar i lägenheten. På detta vis undviker du dålig inomhusluft, kondens på fönstren och drag. Det är också viktigt för grundventilationen i hela fastigheten.

Värme

Värmen regleras i de flesta av våra fastigheter av utomhustemperaturen. Vår målsättning är att inomhustemperaturen ska ligga på 20-21 grader, det är vad som ingår i hyran. Ju kallare det är ute desto varmare vatten går ut i elementen. Att elementen är kalla är alltså inte samma sak som att värmen inte är på. Om du misstänker att det är för kallt i din lägenhet vill vi att du gör en felanmälan så att vi får möjlighet att kontrollera ifall något är fel. Vi skickar då en fastighetsskötare som
kontrollmäter temperaturen, luftar elementen samt genomför andra åtgärder som kan behövas. Kontrollera elementen regelbundet. Märker du att något element droppar
måste du omgående felanmäla dettatill oss. Skadorna kan bli omfattande om de inte stoppas i tid. Det är viktigt att inte ställa möbler eller att hänga tjocka gardiner framför elementen då luftcirkulationen hindras och värmen inte kommer ut i övriga lägenheten.